Projekt "Bądź otwarty - zmieniaj świat"

Informacje o projekcie

Wolontariat Europejski umożliwia młodym ludziom w wieku 17-30 lat pracę za granicą na zasadach wolontariatu. Wyjazdy w ramach EVS trwają od 2 do 12 miesięcy. Projekty wolontariatu obejmują realizację zadań w których uczestniczy od 1 do 30 wolontariuszy, którzy mogą pracować samodzielnie lub w grupie. Wolontariusze wykonują swoją pracę nieodpłatnie w pełnym wymiarze czasu pracy na rzecz społeczności lokalnej w innym kraju niż miejsce zamieszkania. Może to być kraj Unii Europejskiej jak i spoza niej. W projekcie wolontariatu biorą udział zawsze przynajmniej dwie lub trzy organizacje: przyjmująca, koordynująca i wysyłająca. EVS pomaga wolontariuszom zdobyć przydatne doświadczenie zawodowe. Wolontariusze rozwijają swoje kompetencje i zainteresowania, uczą się kreatywności, poznają inną kulturę, język, obyczaje i środowisko.

W sierpniu 2015 roku została zawarta umowa finansowa pomiędzy Gminno Parkowym Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie, a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodową Agencją Programu Erasmus+ o przyznaniu środków finansowych na realizację projektu „Bądź otwarty-zmieniaj świat!”. Kwota dofinansowania wynosi 7270 Euro.

Od listopada 2015 roku do kwietnia 2016 roku, czyli przez okres 5 miesięcy gościmy dwójkę wolontariuszy – Nurię Moral Tomé oraz Alberto Núñez Nafria. Wolontariusze zostali wysłani przez partnera projektu - organizację Ayuntamiento de Cuenca z Hiszpanii.

Głównymi tematami projektu „Bądź otwarty-zmieniaj świat!” są: kreatywność i kultura, nauczanie i uczenie języków obcych oraz zagadnienia dotyczące zdrowia i dobrego samopoczucia.

Projekt zakłada realizację poniższych celów:

* Podniesienie podstawowych kompetencji i umiejętności młodych ludzi przy zastosowaniu nieformalnych metod pracy - organizację warsztatów dla młodzieży ze świetlic środowiskowych ( z mniejszymi szansami)

* Wzmocnienie dialogu międzykulturowego, integracji społecznej i solidarności

* Wzmocnienie działań młodzieży w grupie międzykulturowej i pracy w zespole

* Rozwój współpracy z organizacjami działającymi na rzecz młodzieży

Projekt „Bądź otwarty zmieniaj świat!” ma za zadanie edukować przez kulturę. Poprzez wykorzystanie nieformalnych i pozaformalnych metod uczenia się wszystkie działania prowadzone w trakcie projektu dają możliwość rozwoju osobistego
i społecznego nie tylko wolontariuszy EVS, ale także uczestników zajęć i są motywacją do podejmowania aktywności i działania w wielu sferach życia.

W trakcie trwania projektu „Bądź otwarty- zmieniaj świat!” – 27 stycznia 2016 roku Gminno- Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie uzyskało status organizacji Przyjmującej, Wysyłającej i Koordynującej Wolontariatu Europejskiego i zostało zarejestrowane w europejskiej bazie organizacji EVS pod numerem 944571070 ( akredytacja przyznana została na okres 3 lat). Oznacza to, że w dalszym ciągu GPCKiE będzie gościć wolontariuszy EVS, ale także będzie wysyłać młodych mieszkańców naszej gminy oraz kraju jako wolontariuszy za granicę.

Historię i kulturę Hiszpanii można poznawać podczas odbywających się w ramach projektu spotkań z wolontariuszami, warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, czy też zajęć językowych.

W ramach projektu organizowany jest szereg działań, m.in.

  • prowadzenie fan page’a na portalu społecznościowym facebook z informacjami o działaniach w ramach projektu
  • spotkanie dla wolontariuszy wprowadzające w polską kulturę,
  • warsztaty o programie Erasmus + i Wolontariacie Europejskim
  • zajęcia językowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych ( język angielski oraz język hiszpański) w GPCKiE w Plichtowie
  • warsztaty w GPCKiE w Plichtowie oraz świetlicach środowiskowych w Kalonce, Byszewach, Skoszewach i Lipinach dotyczące świąt Bożego Narodzenia oraz świąt Wielkanocnych w Polsce i Hiszpanii,
  • warsztaty o ekologii i zdrowym stylu życia dla dzieci prowadzone w Szkołach Podstawowych w Starych Skoszewach i Lipinach oraz w GPCKiE w Plichtowie
  • warsztaty dla młodzieży dotyczące kreatywności odbywające się w Gimnazjum w Wiączyniu Dolnym oraz w GPCKiE w Plichtowie,
  • zajęcia kulinarne, językowe, plastyczne i ruchowe dla dzieci i młodzieży w trakcie trwania ferii zimowych w GPCKiE w Plichtowie.
  • spotkanie podsumowujące realizację projektu i działań w nim prowadzonych, w trakcie którego rozstrzygnięty zostanie konkurs plastyczny „Hiszpańskie klimaty” oraz nastąpi otwarcie wystawy dotyczącej szeroko pojętej kultury Hiszpanii przygotowanej przez naszych wolontariuszy.

 

 

Archiwum aktualności

Projekty Międzynarodowe

Ekologia, Klub Przyjaciół Ziemi, Turystyka kulturowa

Nasi goście

Naszą witrynę przegląda teraz 20 gości 
Website Security Test