Seminarium-Grundtvig "Młodzi ludzie i komunikowanie się"

ZAPROSZENIE
Koordynatorzy i uczestnicy Projektu „Młodzi ludzie w działaniu” 
(„Young people in action”) w ramach Programu GRUNDTVIG  „Uczenie się przez całe życie”
(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007 - 2013 w działaniu:  Projekty i warsztaty Grundtviga,
akcja: Projekty Partnerskie Grundtviga  nr ref. wniosku: 2010-1-CY1-GRU06-00937 5
pt.„Young people  in action” („Młodzi ludzie w działaniu”)
zapraszają Państwa do udziału w spotkaniu - seminarium
pn.“Młodzi ludzie i komunikowanie się” skierowanym do młodych osób,  
kierownictwa i pracowników Urzędu Gminy Nowosolna,
sołtysów i członków Rady Gminy Nowosolna, przedstawicieli organizacji pozarządowych,  mieszkańców gminy oraz osób zainteresowanych.

Spotkanie odbędzie się 13 lipca 2012r. (piątek) o godz. 1700
w Gminno Parkowym Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie
Plichtów 21 gmina Nowosolna

Porządek spotkania:
17.00 - 18.30 Spotkanie z pedagogiem i psychologiem p. Katarzyną Włodarską - nt. „Komunikacja”,
18.30 Sprawy projektowe - organizacja wizyty partnerskiej w Polsce.

Koordynatorzy i uczestnicy projektu