Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie zaprasza do udziału w wyjeździe studyjnym ukierunkowanym na odwiedzanie i poznawanie miejsc związanych z kulturą w jej rozmaitych aspektach, organizowanym w ramach działalności GPCKiE w Plichtowie – turystyka kulturowa.
Przyjmując powszechnie dziś akceptowane szerokie pojęcie kultury, turystyka kulturowa to: grupowe lub indywidualne wyprawy o charakterze turystycznym, w których spotkanie uczestników podróży
z obiektami, wydarzeniami i innymi walorami kultury wysokiej lub popularnej albo powiększenie ich wiedzy o organizowanym przez człowieka świecie otaczającym jest zasadniczą częścią programu podróży
lub stanowi rozstrzygający argument dla indywidualnej decyzji o jej podjęciu lub wzięciu w niej udziału.”
Wyjazd  studyjny  pn.  „Śladami kultur Podlasia - dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze regionu. Wizyty w wybranych gminnych instytucjach kultury na Podlasiu” odbędzie się w dniach  27 – 30 września 2012 r. i nastawiony jest przede wszystkim na zapoznanie się z funkcjonowaniem samorządowych instytucji kultury oraz znajdujących się w ich strukturach organizacyjnych świetlic wiejskich. Do udziału w wyjeździe studyjnym zapraszamy w szczególności  radnych, sołtysów, młodzież oraz  aktywnych przedstawicieli gminnych organizacji pozarządowych  i mieszkańców gminy. Wyjazd studyjny odbędzie się w terminie  27 - 30 września 2012 r. (czwartek – niedziela). Koszt wyjazdu:  330,00 zł./os. Uczestnicy wyjazdu pokrywają koszty noclegów, wyżywienia, ubezpieczenia. Koszty transportu, przewodników oraz biletów wstępów do zwiedzanych obiektów pokrywa Gmina Nowosolna (Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie).

Szczegółowy program wyjazdu.
Wszelkich informacji nt. wyjazdu udzielają i zapisy przyjmują pracownicy Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie pod nr tel. : 519 150 012; 0 500 211 117; 42 237 15 11.