Już w najbliższą sobotę 28.05.2011 zapraszamy wszystkich posiadaczy rowerów na niezwykłą imprezę terenową - przyrodniczo-turystyczny, amatorski rajd rowerowy na orientację pod hasłem „Leśne ostępy wokół Łodzi”.
Organizatorami rajdu są: Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich (www.pkwl.pl) , Gminno-Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie oraz Łódzki Klub Turystów Kolarzy PTTK im. Henryka Gintera (www.lktk.pl).

Start i meta rajdu na terenie Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie, Plichtów 21 gm. Nowosolna (współrzędne GPS: 51°49'8.86"N, 19°37'25.25"E).
Trasa rajdu biegnie po terenach Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich (na obszarze gmin: Nowosolna, Brzeziny, Stryków). Celem rajdu jest popularyzowanie turystyki rowerowej i aktywnego wypoczynku oraz poznawanie walorów przyrodniczych i kulturowych obszaru PKWŁ.
Zadaniem uczestników jest dotarcie do kilkunastu punktów na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich (tzw. „punktów kontrolnych”) – wskazanych na dostarczonej przez organizatorów mapie. Potwierdzeniem obecności w punkcie kontrolnym jest prawidłowo udzielona  odpowiedź na pytanie dotyczące danego punktu. Zestaw pytań zawarty jest w Karcie Zadań (tzw. „manifeście”). Każdy z uczestników sam określa trasę przejazdu i decyduje o kolejności odwiedzenia poszczególnych punktów kontrolnych. Długość trasy, obejmującej wszystkie punkty wynosi około 30 km.
Zgłaszanie zamiaru uczestnictwa w rajdzie – do Dyrekcji Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich - telefonicznie (42) 640-65-61 lub pocztą elektroniczną ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ) - najpóźniej do 27.05.2011r. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest zgłoszenie uczestnictwa na starcie Rajdu.
W dniu rajdu w godzinach 9.30 - 10.15 – odbędzie się rejestracja uczestników (wypełnienie kart uczestnictwa), po czym o godz. 10.30 nastąpi start rajdu. Powrót uczestników na metę rajdu musi nastąpić najpóźniej do godz. 13.00.
Organizatorzy przewidują dla uczestników drobne upominki. Na mecie rajdu uczestnicy otrzymają napoje (herbata, woda mineralna) oraz kiełbaski na ognisko.
Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.
Rajd ma charakter rekreacyjny i nie jest w żadnym rozumieniu imprezą sportową.
Udział w rajdzie jest bezpłatny. Uczestnikami mogą być osoby pełnoletnie. Dzieci i młodzież mogą brać udział wyłączne pod opieką rodziców (prawnych opiekunów) lub za ich pisemną zgodą.
Rajd odbywa się z okazji XV lecia PKWŁ oraz Międzynarodowego Roku Lasów – 2011 i jest jedną z imprez zaplanowanych w ramach XII Majówki Samorządowej organizowanej w dniach 28-29 maja przez Urząd Gminy Nowosolna.

Szczegóły organizacyjne i warunki uczestnictwa określone są w Regulaminie Rajdu.