ZAPROSZENIE


Koordynatorzy i uczestnicy Projektu „Młodzi ludzie w działaniu”  (Young peoplein action) w ramach Programu GRUNDTVIG  „Uczenie się przez całe życie” (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007 - 2013 w działaniu:  Projekty i warsztaty Grundtviga , akcja : Projekty Partnerskie Grundtviga  nr ref. wniosku: 2010-1-CY1-GRU06-00937 5  pt. „Young people in action” („Młodzi ludzie w działaniu”) zapraszają Państwa  do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym -  seminarium  dla młodych osób, opiekunów kół zainteresowań, Kierownictwa i Członków Rady Gminy Nowosolna oraz osób zainteresowanych pn. “Jak młodzi ludzie spędzają czas wolny”  .

Spotkanie odbędzie się 22 czerwca (środa) o godz. 1900 w Gminno Parkowym Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie.

Porządek spotkania:
- Informacje ogólne o programie i projekcie;
- Przedstawienie uczestników projektu;
- Omówienie harmonogramu projektu (koła zainteresowań, wizyty partnerskie, produkty i inne działania);
- Podsumowanie ankiety przeprowadzonej przez uczestników projektu wśród młodych ludzi z terenu gminy dot. sposobów spędzania wolnego czasu przez młodych ludzi;
- Wystąpienia młodzieży, dyskusja;
- Poczęstunek.

Koordynatorzy i uczestnicy projektu.

Zaproszenie do pobrania w pdf